日本語学校・東和新日本語学校

Khóa học doanh

Khóa học nghiên cứu doanh nghiệp

Đây là khóa học dành cho người nước ngoài là nhân viên công ty đang cần học tiếng Nhật.
Cùng trao đổi với giáo viên phụ trách về địa điểm, thời gian, nội dung giờ học sau đó sẽ quyết định lịch trình học.
Chúng tôi có một đội ngũ giáo viên có bằng cấp kinh nghiệm giảng dạy, có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp, và có khả năng nói nhiều ngoại ngữ.

Ví dụ về giờ học

  • Đào tạo tiếng Nhật cho người vừa đến Nhật
  • Học viên muốn giao tiếp đơn giản với nhân viên người Nhật trong công ty.
  • Học viên muốn có cuộc sống ở Nhật thoải mái, dễ dàng.
  • Học viên muốn học hỏi phong cách làm việc, sự hiểu biết lẫn nhau về cơ bản trong các doanh nghiệp liên lạc khi đi muộn, vắng mặt, liên lạc cơ bản, khả năng trả lời điện thoại.
  • Học viên muốn có thể giải trình và trả lời giải trình một cách suôn sẻ
  • Học viên muốn đặt câu hỏi lưu loát
  • Học viên muốn nhớ các từ ngữ chuyên nghành bằng tiếng Nhật
Quy trình đăng ký (xem bảng màu hình ngang, dọc)
1. Thăm dò nguyện vọng của doanh nghiệp
nội dung giờ học, phí, thời gian học, giáo viên…
2. Lập trình giờ học dựa trên nguyện vọng, nhu cầu của học viên.
Đề xuất thời khóa biểu, sách giáo khoa, giáo viên, thời gian học
3. Sau khi đồng ý với đề xuất, học viên thanh toán tiền phí
Sau khi đồng ý với đề xuất, học viên thanh toán tiền phí
4. Bắt đầu khóa học đào tạo về doanh nghiệp
Sau khi kết thúc khóa học nếu hoc viên có nguyện vọng chúng tôi vẫn giúp đỡ nâng cao khả năng của học viên
CHUẨN BỊ

  • Hướng dẫn bằng video    Tải tài liệu