日本語学校・東和新日本語学校

GIÁO DỤC

PHƯƠNG CHÂM GIÁO DỤC

Chúng tôi, nhân viên của học viện Towa luôn coi việc giáo dục, dạy học cho du học sinh hạt nhân của phương châm hoạt động của chúng tôi

 • Đào tạo lãnh đạo cống hiến cho xã hội quốc tế
 • Giáo dục trang bị khả năng tự giác trong xã hội quốc tế, khả năng phát ngôn suy nghĩ của bản thân, khả năng thấu hiểu sực khác biệt giữa các nền văn hóa
 • Thực hiện nguyện vọng học lên cao, phát triểng năng lực của mỗi cá nhân

Không chỉ có việc dạy học tiếng Nhật mà chúng tôi còn đề ra việc giáo dục các kỹ năng ngoài xã hội, kiến thức hiểu biết thông thường nhất, phong tục, tập quán, lịch sử của nước Nhật. Chúng tôi luôn hỗ trợ để các em có thể hoạt động trong môi trường quốc tế tốt hơn nữa.Lời nói không đơn giản chỉ là hiểu biết mà chính là phương tiện giao tiếp. Hơn nữa, chúng tôi hi vọng các bạn sẽ học được các kỹ năng để biết bạn có đang phát huy tác dụng của việc học ngôn ngữ không, hay việc bạn có để áp dụng nó vào hoạt động trong cuộc sống, có thể phát huy hết năng lực của mình hay không.
Tất cả giáo viên của chúng tôi đều có bằng cấp, ngành giáo dục luôn là nghành có nhiều biến đổi, chúng tôi luôn cải tiến nâng cao kỹ năng để thích ứng với những biến đổi đó

QUY TRÌNH HỌC TẬP

 • Lớp cơ bản: Ôn tập trình độ ngữ pháp tiếng nhật cơ bản và đặt mục tiêu đạt trình độ N5 ~N3
 • Học ngữ pháp, mẫu câu cơ bản
 • Hiểu chữ Hán cơ bản dùng trong sinh hoạt hàng ngày, chữ Hiragana, Katakana
 • Thực hành hội thoại ngắn về lớp học, những điều xảy ra xung quanh chúng ta trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày
 • Nâng cao khả năng đọc đoạn văn về các vấn đề gần cận trong cuộc sống thường ngày
 • Trung cấp: Mục tiêu đạt trình độ năng lực Nhật ngữ cấp độ N3, N2
 • Đọc hiểu nội dung văn bản trong báo và tạp chí
 • Nghe tin tức hội thoại gần thực tế cuộc sống, hiểu được nội dung và trình tự câu chuyện
 • Học cách viết mẫu câu đoạn văn về các chủ đề trong cuộc sống, cách chấm câu, tóm tắt đoạn văn và cách viết các bài luận văn
 • Cao cấp: Mục tiêu đạt trình độ năng lực Nhật ngữ cấp độ N1
 • Đọc các bài văn lý luận có mức độ trừu tượng cao, phức tạp từ các bài xã luận, bài luận trên báo chí
 • Đọc cái bài văn có nội dung sâu sắc, hiểu ý đồ, cách trình bày chi tiết diễn biến câu chuyện
 • Nghe hội nghị, tin tức, hội thoại tốc độ tự nhiên, hiểu nội dung chi tiết và nắm được nội dung tranh luận

 • Hướng dẫn bằng video  Tải tài liệu